niedziela, 23 grudnia 2012

JAK ZROBIĆ RYBKĘ NA CHOINKĘ? / HOW DO FISH ON CHRISTMAS TREE?

Czasem dla odstresowania można zrobić coś co poprawi nam humor i przypomni lata kiedy byliśmy dziećmi.
Jak zrobić rybkę na choinkę:

Sometimes the stress can do something to improve our mood and remind the years when we were kids.

How do fish for Christmas tree:


- potrzebne do tego jest: sreberko, papier kolorowy, nożyczki, klej wikol, dwie połówki orzecha, ołówek i nitka

-we need: silver, colored paper, scissors, glue Wikol, the two halves of coconut, pencil and thread  
- odrysowujemy orzecha na kartce

- we draw on a piece of walnut
- dorysowujemy rybce płetwy

- draw a fish fin

- wycinamy
- cut
- robimy ruloniki ze sreberka i przylepiamy je na płetwy
- we do a roll of silver and gluing them on the fins
 - owijamy sreberkiem połówki orzecha
- wrapped in silver walnut halves


- wycinamy 2 kółka i jak rożek naklejamy na obie połówki orzecha
- cut out two circles and glue on the cone nut halves- przyklejamy orzeszek po dwóch stronach rybki i przyklejamy oczy ze sreberka
- stick the nut on both sides of the fish and stick with silver eyes- można jeszcze wyciąć buźkę rybce i powiesić ją na nitce
- you can still cut a smiley fish and hang it by a thread


i gotowe J
and finish J