niedziela, 24 lutego 2013

JAK ZWĘZIĆ NOGAWKI / HOW TO NARROW LEG

Oto jak szybko zmienić spodnie dzwony w rurki:

1. Wywijamy spodnie na lewą stronę.
2. Zwężamy po stronie gdzie mamy delikatniejsze przeszycie (nie ma przeszycia po wierzchu).
3. Od środka kolana zaczynamy przeszycie i pomału ku dołowi ciągniemy delikatnie zwężającą się prostą (na dole mierząc powinno być ok. 14cm x 2 szerokości), można kilka razy poprawiać ta prostą zwężając w zależności od grubości nóg.
4. Jak już szerokość spodni będzie zadowalająca, odcinamy zbędny materiał zostawiając przy przeszyciu ok. 0,5mm i na tym odcinku wykańczamy brzeg szwem zygzakowatym (żeby powstrzymać prucie się materiału).
5. A jeśli chcemy jeszcze skrócić spodnie to znów na lewej stronie obcinamy materiał do długości jaką chcemy osiągnąć zostawiając 1,5cm na wywinięcie (np. spodnie mają dlugość 100cm, chcemy skrócić o 5cm, obcinamy 3,5cm od dołu).
6. Podwijamy na zewnątrz 1,5cm (raz 0,5cm, a później 1cm).
7. Obszywamy podwinięty materiał po szerokości.
8. I to tyle :)

P.S. Korzystałam ze starej podstawowej maszyny do szycia, igły do jeansu, nożyczek i mocnej nici.
Koszula poniżej także była zwężana od pach w dół podobnie jak spodnie (zwężona z rozmiaru XL na S) 
Shirt was also a tapered from the armpits down like trousers (tapered with size XL to the size S)
How to quickly change the baggy pants in the tube:

1. Everting pants inside out.
2. Tapered side where we have delicate stitching (no stitching on the top).
3. From the center of the knee and slowly start stitching pull down gently tapered straight line (at the bottom should be measured approximately 14cm x 2 wide), you can improve the number of times this simple narrowing, depending on the thickness of the legs.
4. As already wide trousers satisfactory, cut off the excess material leaving about 0.5 mm, and in this section zigzag stitching finish off shore (to stop the ripping of the material).
5.And if you want to shorten the pants are still on the left side again, we cut to a length of material that we want to achieve, leaving 1.5 cm on eversion (eg trousers 100cm length, we cut about 5cm, we cut 3.5 cm from the bottom).
6. Curl outside 1.5 cm (one 0.5 cm, and then 1 cm).
7. Curled trimmed the width of the material.
8. And that's it :)

P.S. I had a sewing machine, needles for jeans, a pair of scissors and a strong thread.